Datumari

Datumari

           Datumari su automati za pečate, sa najširim mogućnostima upotrebe u firmama, kod obeležavanja protoka dokumenata i robe. Koriste se u svim situacijama gde je potrebno obeležiti datum kada je do neke promene došlo. Kao i za obeležavanje robe ili dokumenata gde je važan datum nekog događaja ili roka trajanja. Tako su oni izuzetno pogodni kada su u pitanju pečati za:

- Prijem i otpremu dokumenata i robe

- Zavođenje dokumenata

- Deklarisanje robe i sl.

            Ovim pečatima se uvodi red u obeležavanje dokumenata što doprinosi preglednijem i efikasnijem evidentiranju promena u računovodstvu ili magacinu

Obnovi pretragu